MUHN8X.COM


Tài Khoản Đang Block: 75

Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

20/07/2022 Tải Games

MUHN8X.COM

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

20/07/2022 Tải Ngay

MUHN8X.COM

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

20/07/2022 Chơi Ngay

1- Sự Kiện Đua Tốp Reset Anphatest (Kết Thúc 10H Ngày 28/11):

Tốp 1: 100K - Nhân Vật : XBryune

Tốp 2: 50K - Nhân Vật: ThienKiem

Tốp 3~5: 20K - Nhân Vật : ThanhNu

2-Sự Kiện Đua Tốp Reset 24H Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 29/11):

-Tốp 1:Wing 2 Luck MNL +11

-Tốp 2:Wing 2 Luck MNL +9

-Tốp 3:Wing 2 Luck MNL +0

3-Sự Kiện Đua Tốp Reset 3 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 30/11):

-Tốp 1:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0

4-Sự Kiện Đua Tốp Reset 5 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 03/12):

-Tốp 1:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0