MUHN8X.COM


Tài Khoản Đang Block: 75

Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

20/07/2022 Tải Games

MUHN8X.COM

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

20/07/2022 Tải Ngay

MUHN8X.COM

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

20/07/2022 Chơi Ngay

1. Giới thiệu cánh cấp 3 (Wing 3)

– Để trang bị được cánh cấp 3 thì nhân vật của bạn phải đạt được level 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master (nhiệm vụ 3). Nếu chưa hoàn thành thì xem hướng dẫn tại đây.
– Các loại cánh cấp 3:

ep wing 3

 • Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) cho Blade Master.
 • Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) cho Grand Master.
 • Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) cho High Elf.
 • Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) cho Duel Master.
 • Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) cho Dimension Master.
 • Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) cho Lord Emperor.
 • Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) cho Fist Emperor.
 • Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) cho Mirage Lancer.

cách ép wing 3

Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard trong Mu Online

 • Cánh cấp 3 của Rune Wizard: Wings of Disillusion cho Grand Rune Master sẽ xuất hiện từ phiên bản Season 14.

2. Hướng dẫn ép cánh 3 (wing 3)

Bạn chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện theo các bước sau nhé!

Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing Level 3:

cách ép cánh cấp 3

ep w3

 • Exe Item x1 cấp độ tối thiểu +9 +4
 • Chaos x1
 • Creation x1
 • Bless x10
 • Soul x10
 • Condor Feather
 • Condor Flame
 • Zen: 8,000,000

Kết quả: Tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc mà có tỷ lệ thành công sẽ thay đổi khác nhau. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

Bước 1: Đầu tiên bạn phải tạo lông vũ Condor

– Tìm đến Chaos Goblin tại Noria (tọa độ 180,100) và nói chuyện.
– Bạn chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chuẩn bị nguyên liệu:

 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 cụm ngọc tâm linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Ngọc hỗn nguyên

– Chế tạo lông vũ Condor có tỉ lệ thành công: tối đa 60%.
– Thành công thì bạn sẽ nhận được Lông Vũ Condor ngẫu nhiên.
– Trường hợp bị thất bại thì toàn bộ nguyên liệu sẽ mất.

Bước 2: Tiến hành tạo cánh cấp 3

– Tìm đến Chaos Goblin tại Noria (tọa độ 180,100) và nói chuyện.
– Bạn cũng chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chuẩn bị nguyên liệu:

 • 1 cụm ngọc tâm linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm ngọc ước nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Ngọc hỗn nguyên
 • 1 Lông vũ Condor
 • 1 Linh hồn Condor

– Ép cánh 3 có tỷ lên thành công tối đa 40%.
– Thành công bạn sẽ nhận được cánh cấp 3 ngẫu nhiên 1 trong 7 loại .
– Trường hợp bị thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ mất.

wing 3 mu

Kết hợp nguyên liệu

cách ép w3 trong mu

Cánh cấp 3 đã tạo thành công

Trên là hướng dẫn cách ép Wing 3 (cánh 3) trong Mu chi tiết, chúc bạn thành công. Truy cập chuyên mục hướng dẫn Mu để xem được nhiều hướng dẫn hơn.